1. Allmänt


Dessa användarvillkor (nedan "Användarvillkoren") gäller för denna webbplats (www.hjartavastramalardalen.se) som innehas av Rekarne Finansutveckling AB, Kungsgatan 5, SE-631 93 Eskilstuna, Sverige, organisationsnummer 559102-0119.

Genom att gå in på Rekarne Finansutvecklings webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen, godkänner besökaren att Användarvillkoren är bindande för besökaren.


2. Begränsningar i användningen av webbplatsen


Informationen på Rekarne Finansutvecklings webbplats härrör från källor som Rekarne Finansutveckling AB (nedan bolaget) bedömer tillförlitliga. Bolaget eller tredje part garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas. Bolaget garanterar inte att webbplatsen fungerar utan avbrott eller störningar.


3. Ansvarsbegränsning


Användning av informationen på webbplatsen sker på användarens egen risk. Bolaget ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av webbplatsen


4. Upphovsrätt och varumärken


Bolaget - eller en tredje part, som gjort särskilt förbehåll härom - behåller äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till informationen på webbplatsen. Alla rättigheter förbehålls i alla länder. Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan rättsinnehavarens tillstånd är förbjudet, med undantag för lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Innehållet på webbplatsen får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får dock inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan rättsinnehavarens skriftliga medgivande.

Deltagare i chattar, debatter och liknande på Rekarne Finansutvecklings webbplats får bara lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller som de har rätt att lägga in på detta sätt. En deltagare som lägger in material förutsätts medge att bolaget får lagra, sprida och publicera materialet.


5. Länkning m m


Om bolaget tillhandahåller länkar till tredje parts webbplats, innebär en sådan länk inte en rekommendation eller en garanti från bolagets sida beträffande de tjänster och produkter som tillhandahålls på eller via en sådan webbplats. All användning av sådana länkar sker på användarens risk och bolaget är inte ansvarig för innehållet på, användningen av eller tillgängligheten till en sådan webbplats. Bolaget har inte kontrollerat sanningen, riktigheten, skäligheten, trovärdigheten eller fullständigheten beträffande innehållet på en sådan webbplats.

Alla länkar till Rekarne Finansutvecklings webbplats ska öppnas i separat fönster.


Länka till Rekarne Finansutveckling

Länka gärna till hjartavastramalardalen.se, men följ riktlinjerna nedan.

Observera att länkning endast får göras från hemsidor som inte:

• Kränker annan parts rätt
• Uppfattas som omoraliska, stötande, kränkande, rasistiska, våldsamma eller på annat sätt
• Strider mot lag, förordning eller annan myndighets anvisning


Länkning i text

Länkens namn ska alltid innehålla namnet "hjartavastramalardalen".

• Vid generella länkningar till Rekarne Finansutvecklings startsida ska länkens namn vara "hjartavastramalardalen", "Till hjartavastramalardalens webbplats" eller liknande
• Vid specifika länkningar till en tjänst, funktion eller underavdelning ska länkens namn ge en förklaring om vart länken hänvisar, t ex "Till hjartavastramalardalens kontaktinformation", "Läs mer om hjartavastramalardalens projekt" eller liknande. Denna typ av förklarande text kan även läggas i en title-tag
• Länkningen placeras så att det tydligt framgår att Rekarne Finansutveckling inte är avsändare för innehållet på de sidor som länkar till Rekarne Finansutveckling


Länkning med logotyp

Logotypens filnamn ska alltid innehålla namnet "hjartavastramalardalen". Länkar som innehåller vår logotyp ska alltid godkännas av Rekarne Finansutveckling innan publicering.


Vid länkning från hjartavastramalardalen webbplats gäller att all information ska öppnas i ett separat fönster. Informationen får aldrig presenteras i anslutning till den andra webbplatsens varumärke eller logotyp, annat än om detta skriftligen överenskommits med Rekarne Finansutveckling.


6. Cookies

Rekarne Finansutvecklings webbplats, hjartavastramalardalen, innehåller cookies. En cookie är en textfil som sparas på besökarens dator när man besöker webbplatsen. Textfilen används bl a för att underlätta besökarens användning av webbplatsen.


Om besökaren inte accepterar användningen av cookies kan besökaren göra inställningar via sin webbläsares säkerhetsinställningar.


7. Tillämplig lag m m


Webbplatsen och dessa Användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvister i anledning av webbplatsen och dessa Användarvillkor skall uteslutande vara underkastade svenska domstolars jurisdiktion.