Renovering av Varghedens elljusspår
128.3% Slutför (succé)
Renovering av Varghedens
elljusspår

Renovering och ökad tillgänglighet!

Sittplatser i Köpings Ishall
115.6% Slutför (succé)
Sittplatser i Köpings
Ishall

Vi vill skapa en naturlig mötesplats i ishallen.

Nytt tak till IKW-stugan
112.15% Slutför (succé)
Nytt tak till IKW-stugan

IKW-stugan behöver rustas upp. Var med och bidra!

Nytt kök till Tallåsgården
119.818% Slutför (succé)
Nytt kök till
Tallåsgården

Samla tillsammans med Munktorps Sockengille