Nytt tak till IKW-stugan
112.15% Slutför (succé)
Nytt tak till IKW-stugan

IKW-stugan behöver rustas upp. Var med och bidra!

Nytt kök till Tallåsgården
119.818% Slutför (succé)
Nytt kök till
Tallåsgården

Samla tillsammans med Munktorps Sockengille